ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2\2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2\2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Psycholog

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Placówka Opiekńczo-Wychowawcza w Kisielicach

Wymiar etatu: 0,25

Ilość etatów: 1

Wydział: PCPR

Data udostępnienia: 2021-12-29

Ogłoszono dnia: 2021-12-29

Termin składania dokumentów: 2021-12-31 00:00:00

Nr ogłoszenia: 2\2021

Zlecający: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
2. zatrudniona może zostać osoba, która:
a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

WYNAGRODZEIE 1000 zł ZASADNICZE
 
Zadania:
1. sporządzenie diagnozy psychofizycznej dziecka niezwłocznie po przyjęciu do placówki,
2. pomoc w opracowaniu planu pomocy dziecku, stosownie do jego potrzeb psycho-fizycznych,
3. diagnozowanie i stałe aktualizowanie sytuacji psycho-społecznej, rodzinnej wychowanków, pomoc w konstruowaniu planu działań naprawczych,
4. praca w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
5. współtworzenie odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego (kontakty z rodziną naturalną, zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, rekompensowanie braku domu rodzinnego, udzielanie wsparcia psychologicznego).
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-12-31 00:00:00
« powrót do poprzedniej strony