ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-12-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:38:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wyniki postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą Administrator Systemu
12:36:31 Usunięcie elementu załącznik do informacji Wyniki postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, zaprasza do złożenia oferty na usługę pod nazwą Administrator Systemu
12:36:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wyniki postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Transport dzieci z Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach do Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie oraz dowiezienie dzieci po zajęciach szkolnych do Kisielic Administrator Systemu
12:34:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wyniki postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, zaprasza do złożenia oferty na usługę pod nazwą Administrator Systemu
12:34:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wyniki postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, zaprasza do złożenia oferty na usługę pod nazwą Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-12-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:38:45 Upublicznienie elementu informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, przy ul. Andersa 3 A Administrator Systemu
10:33:47 Edycja elementu informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, zaprasza do złożenia oferty na usługę pod nazwą: wykonywanie prac konserwacyjnych i przeglądu platformy schodowej typ X 3 z napędem elektrycznym do pochyłego transportu osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Szkolnej 4 w Kisielicach – Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach Administrator Systemu
10:33:32 elementu informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, zaprasza do złożenia oferty na usługę pod nazwą: wykonywanie prac konserwacyjnych i przeglądu platformy schodowej typ X 3 z napędem elektrycznym do pochyłego transportu osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Szkolnej 4 w Kisielicach – Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach - status aktualny Administrator Systemu
10:33:25 Upublicznienie elementu informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, zaprasza do złożenia oferty na usługę pod nazwą: wykonywanie prac konserwacyjnych i przeglądu platformy schodowej typ X 3 z napędem elektrycznym do pochyłego transportu osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Szkolnej 4 w Kisielicach – Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-12-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:52:19 Edycja elementu załącznik do informacji Treść ogłoszenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, zaprasza do złożenia oferty na usługę pod nazwą Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony