ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Transport dzieci z Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach do Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie oraz dowiezienie dzieci po zajęciach szkolnych do Kisielic.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-29 14:26:18 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Załączniki