ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zasad rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I i II finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-15 22:25:30 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie Nr 6/2020r.
 
Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
z dnia 02 marca 2020 r.
 
w sprawie:  wprowadzenia zasad rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I i II finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku
 
 
Na podstawie § 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Iławskiego Nr 265/1263/18, w związku z Uchwałą Nr 3/2020 Zarządu PFRON z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” w 2020 roku, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się zasady obowiązujące w roku 2020 w Powiecie Iławskim w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I i II, stanowiące załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zasady wprowadzone niniejszym zarządzeniem zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.
§ 3
Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony