ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
 
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej (wcześniej Punkt Interwencji Kryzysowej). Działalność Ośrodka opiera się o klasyczne rozumienie interwencji kryzysowej jako kompleksu zintegrowanych, interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób, rodzin, a czasem całych grup będących w stanie kryzysu. Celem tych działań jest zapobieganie utracie lub przywracanie utraconej równowagi w wymiarze psychicznym i społecznym, zdolności do działania i autonomii, zapewnienie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom w sytuacji kryzysu będącego skutkiem przemocy domowej lub znajdujących się w sytuacjach kryzysowych z innych powodów. Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej może skorzystać każda osoba znajdująca się w sytuacji kryzysowej, doświadczająca przemocy w rodzinie. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby bez względu na dochód. Osoba/rodzina, poza schronieniem, ma możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, socjalnego i prawnego.
Poradnictwo specjalistyczne w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczone jest w Iławie przy ulicy Andersa 3A, w wyjątkowych sytuacjach w miejscu pobytu osoby potrzebującej.
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej zatrudnione są 3 osoby: starszy specjalista pracy socjalnej – osoba pierwszego kontaktu oraz psycholog i pedagog.
W roku 2021 do pracownika socjalnego zgłosiło się 12 osób w kryzysie. Przeprowadzono  7 interwencji w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. Interwencje miały miejsce w miejscu zamieszkania osób. Do najczęściej zgłaszanych problemów należą: alkoholizm, przemoc w rodzinie, konflikty rodzinne, problemy wychowawcze oraz trudności adaptacyjne do nowej sytuacji życiowej. Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 30 osób, w tym 1 dziecko.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
Program Korekcyjno- Edukacyjny
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie jest realizatorem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych składa się ze spotkań grupowych i indywidualnych. Miejsce realizacji programu: Iława – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie lub w zależności od zebranej grupy inne miasto Powiatu Iławskiego (Susz, Lubawa, Kisielice, Zalewo).
Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest jednym z efektywniejszych sposobów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w Polsce. Jego celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowany jest w szczególności do:
  1. osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
  2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowych terapii;
  3. osób osadzonych w zakładzie karnym m.in. z art. 207 kodeksu karnego;
  4. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.
  5. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (w tym m.in. osoby nie radzące sobie ze złością, które rozładowują napięcie poprzez zachowania agresywne).
 
Wszelkich informacji dotyczących programu korekcyjno-edukacyjnego udziela Pani Anna Kilanowska – starszy specjalista pracy socjalnej tel. (89) 649-04-50 wew. 60 lub osobiście pok. 4.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kilanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-27 11:54:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Rynkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-27 11:54:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Rynkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-05 11:41:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »