ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Program wyrównywania różnic między regionami III