ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-07-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:23:53 Edycja elementu informacja Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zasad rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I i II finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku Administrator Systemu
07:19:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: „Szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze” zgodnie z art. 44. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 821) Administrator Systemu
07:18:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: „Szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze” zgodnie z art. 44. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 821) Administrator Systemu
07:17:14 Upublicznienie elementu informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: „Szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze” zgodnie z art. 44. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 821) Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-06-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:27:07 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2020 na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie Administrator Systemu
15:27:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2020 na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie Administrator Systemu
15:26:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2020 na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie Administrator Systemu
15:25:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2020 na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-06-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:27:15 Upublicznienie elementu informacja Wnioski dla rodzin zastępczych przyjmujących dzieci do rodziny zastępczej Administrator Systemu
22:27:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wnioski dla rodzin zastępczych przyjmujących dzieci do rodziny zastępczej Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony