ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-07-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:30:52 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik 1\2020 Administrator Systemu
15:30:43 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 1\2020 Administrator Systemu
15:30:41 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 1\2020 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-07-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:11:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: „Szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze” Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-07-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:11:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: „Szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze” Administrator Systemu
10:08:11 Upublicznienie elementu informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: „Szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze” Administrator Systemu
10:08:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: „Szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze” Administrator Systemu
10:05:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: „Szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze” zgodnie z art. 44. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 821) Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-07-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:23:43 Edycja elementu informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: udział w procesie weryfikacji, opiniowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Administrator Systemu
16:06:48 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 1\2020 Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony