Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2018 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-03-01 20:45:05 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2018 r.
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 r.
W 2018 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:
Moduł I:
 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub w przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Terminy przyjmowania wniosków:
 • Modułu I – od 07 maja 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.
Wnioski będą dostępne od 25 kwietnia 2018 r. na naszej stronie internetowej oraz w biurze PCPR (pokój nr 5).
 • Modułu II
  1. w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 – od 01 marca do 30 marca  2018 r..
  2. w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 – od 03 września do 10 października 2018 r.
W przypadku Modułu I Wnioskodawcy, którzy mogliby zgodnie z programem ubiegać się o refundację poniesionych kosztów (prawo jazdy kat. B, naprawa wózka inwalidzkiego, pobyt dziecka w przedszkolu) muszą pamiętać, że jest ona możliwa tylko w odniesieniu do kosztów poniesionych 180 dni przed złożeniem wniosku. Aby uzyskać refundację za koszty poniesione w styczniu, wniosek najpóźniej należy złożyć w czerwcu. Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu: 89 649 04 54 bądź w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, ul. Andersa 12, pokój. 5.
Tekst aktualnej wersji programu i zasad oraz kierunków działań i warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r. umieszczony jest na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl.
 
 

Załączniki