ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Program wyrównywania różnic między regionami III

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-12-18 21:51:05 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” w 2020 r. 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020r.
 
Program będzie realizowany w następujących obszarach:
Obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
Adresat programu: zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
Obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
Adresat programu: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
Obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej na tym stanowisku;
Adresat pomocy: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
Obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  • 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 270.000,00 zł dla autobusów;
Adresat pomocy: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty; jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej; gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów projektu;
Adresat pomocy: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
Adresat pomocy: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
Adresat pomocy: powiaty.
 
Informujemy, że wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G przyjmowane będą w PCPR do dnia 31.01.2020r., natomiast wnioski dotyczące obszaru A i E – od 01.12.2019r. do 30.11.2020r., bezpośrednio do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23.
 
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie przy  ul. Andersa 3a, pok. Nr 5 i 6 , nr tel. 89 649 04 54.
« powrót do poprzedniej strony